هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مومن ...

            

         

                   

           کسی چه می‌داند . شاید خدا شرمنده‌تر از انسان است ...

   

  

     

    

    

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳