هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تن ...

         

         

                      

                     سی‌وهفت درجه بالای تنهائی مطلق ...

    

        

             

            

            

            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳