هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گوشه‌‌گیر ...

        

          

          

                گوشه‌‌گیر باشم ، با لب‌ام ، گوشه‌ی لب‌ات را ...

     

      

       

       

      

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳