هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

             

                   

                          

                     

                              تو لطیفی آن‌قدر ...

                              که تظاهر به بهار اگر کنی ... ،

                              باران هم ...

           

           

           

             

             

           

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳