هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عاصی ...

         

         

               

               عشق عصیان‌‌‌‌‌‌‌‌پرور نیست و من تا شهوت بوی تن زن عاصی‌ام ...

   

     

          

         

           

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳