هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تکلیف شب ...

          

                    

                        

                      دلتنگی تکلیف‌ام را مشخص کرده ... ،

                      هر شب یک بغض از تو گریستن ...

          

       

        

         

         

              

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳