هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرق ...

           

              

                      

             سالخوردگی از گذشتن زمان است . پیری امّا از نگذشتن غم ...

    

         

       

        

        

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳