هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ترس ...

            

          

                              

            می‌ترسم . می‌ترسم پشت ِ این همه صبر نفرت را پنهان کرده باشم ... ،

            این همه صبر فقط یا از امید برمی‌آید یا از نفرت ...

   

       

      

       

       

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳