هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یلدا ...

             

          

                      

                      نیستی و یلدا به در نمی‌شود ... ،

                      به درد می‌شود ...

        

          

        

           

                

               

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳