هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مفقودالاثر ...

      

       

             

        خالی‌ام . مثل گوری برای یاد بودِ یک مفقودالاثر . خالی امّا پُر از مرگ ...

   

   

    

   

  

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳