هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حال ...

      

        

          

       حال ِ آدم‌ها به حال ِ دست‌هاشان خوب است . دست‌هائی که به نوازش لمس می‌کنند ...

       شانه می‌زنند ، به آغوش می‌کشند ...

       

       

      

      

       

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳