هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لازم و کافی ...

          

       

                  

                              زندگی به شرط ِ تو ...

       

         

       

      

      

                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳