هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چاره ...

           

     

      

            

            وقتی کلام ِ جان عشق است امّا جان ِ کلام تنهائی ، چاره‌ای جز سکوت نیست ...

   

     

     

    

     

    

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳