هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کوچ ...

      

        

             

          کوچ که نه . انگارفقط تنهائی‌ام را از توی دود وغوغا برداشته‌ام آورده‌ام کنار موج و

          عطر ِ برگ ِ نارنج . که انگار بی‌شرف نفس گرفته . که انگار تنهاتر شده‌ام ...

     

     

      

     

     

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳