هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

منتظر ...

         

         

          

          چون تو نیستی از من هیچ انتظاری نمی رود ... ،

          انگار همه ی انتظارهای عالم به من می آیند و من منتظرترینم ...

     

        

       

      

       

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳