هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

       

             

                   

                   خیال ِ تو یعنی تو را دورادور چقدر از نزدیک می‌شناسم ...

     

        

          

          

             

                 

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳