هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گمشده ...

         

                 

       

                          تو نیستی امّا از من هیچ خبری نیست ...

      

     

           

        

       

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳