هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مهربانی ...

    

               

                    

                     بُغض‌ها نسبت به‌هم هیچ بُغضی ندارند ... ،

                     برای هم جا باز می‌کنند توی گلو ...

    

      

     

     

      

        

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳