هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چهارفصل ...

       

        

              

                 معلوم نیست تابستان هنوز نرفته یا پائیز هنوز نیامده ... ؟ ،

                 چه فرق می کند امّا ... ،

                 بی تو نام ِ چهار فصل ِ سال تنهائی است ...

     

      

       

      

     

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳