هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بیا ...

                   

         

                 

                    کاش بیائی و من از کار و زندگی‌ بیافتم ... ،

                    در آغوش‌َت ...
     

        

        

        

        

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳