هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیالباف ...

               

              

              

                    من خیال ِ موی ِ تو را می‌بافم ...

     

       

      

      

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳