هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تباه ...

          

          

            

                 می‌خواستم عمری عاشقانه دور تو بگردم ...

                عمری است احمقانه دور خودم می‌چرخم ...

   

    

       

       

        

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳