هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

                    

                  

                  

                    کار خدا را می‌بینی ... ؟ ،

                    برای در آغوش گرفتن‌ت نباید دستانم را باز کنم ... ،

                    باید چشمانم را ببندم ...

      

           

      

      

    

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳