هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شرم ...

        

        

                 

                  زمین و زمان را به‌هم دوخته‌ام امّا ...

                  امّا بازهم تن ِ تنهائی‌ام عریان است ...

         

      

          

           

          

          

              

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳