هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فراخ ...

         

        

               

      نمی‌دانم چگونه در این تنگ ِ تنگنای ِ دل‌تنگی امّا در دل ِ هر ثانیه‌‌ انگار سالی جای گرفته ...

     

     

      

    

       

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳