هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باید ...

                

          

            

                         باید با کسی حرف بزنم ... ،

                         من امّا گورستانی از بایدهای ِ مُرده‌ام ...

      

         

          

        

        

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳