هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بلد ...

            

              

                       

                  من گریه‌کردن را خوب بلدم امّا تو بیا ... ،

                  به خدا عاشقی را خیلی خوب‌تر بلدم ...

         

          

         

           

           

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳