هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی سایه ...

           

                 

            

                 که سایه هم کم می آورد ... ،

                 در پس ِ تاریکی گم می شود و تو به راه َت ادامه می دهی ... ،

                 تنهاتر ...

        

          

         

         

         

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳