هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاهد ...

        

                  

            

                          نه حتّی به غزل ... ،

                          تو ناگفته پیدائی ...

    

     

       

       

         

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳