هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باور کن ...

        

          

                

                        خدا کند باور کنی ... ،

                        گاهی خودم هم این‌همه دلتنگی را باور نمی‌کنم ...

    

      

       

      

      

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳