هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نادانی ...

      

                       

          

   چه واقعیت ِ ترسناکی است که تا تاریکی نباشد ستاره‌ها راه را به کسی نشان نمی‌دهند ...

      

       

     

    

    

      

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳