هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پریشانی ...

          

            

                  

        پریشانی یعنی وقتی داری با خودت حرف می زنی میان حرفهات بلند شود برود ...

         

          

        

         

         

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳