هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

         

               

                  

                           تنهائی یعنی دست‌کشیدن امّا ...

                           دل‌نکندن ...

     

        

       

       

         

      

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳