هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کم ...

        

       

                

                         نه خدا را نه دوست را نه حتی تو را ... ،

                         وقتی باید دوباره بایستد ...

                         وقتی باید دوباره بخواهد ...

                         وقتی باید دوباره نمیرد ...

                         گاهی آدم خودش را بدجور کم دارد ...

    

      

        

          

        

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳