هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واقعیت ...

     

       

                   

                    تنهائی سنگ ِ بزرگی است که علامت ِ زدن است ...

   

     

       

      

           

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳