هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خراب ...

           

        

               

                           درست مثل این می‌مانم که نیستی ...

     

     

     

    

       

  

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳