هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

             

                   

                        

                            می دانم ... ،

                            تو مهربان‌تر از آنی که نیائی و بمیرم ...

   

         

          

          

          

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳