هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

        

            

            

                              بغض غمی است که کلمه نمی شود ...

       

         

       

         

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳