هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسرت ...

     

      

        

                          انگار حسرت پاره‌ی تن ماست ...

    

     

          

             

               

                 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳