هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدا ...

      

         

           

                         خدا دلیل نیست . امید است ...

   

      

      

      

        

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳