هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقصیر ...

          

                   

      

                            تو حقّ ِ منی و ...

                            حق با من نیست ...

       

      

       

        

         

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳