هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مسیح ...

                     

            

             

           از من ِ مُرده اگر می‌پرسی ، حضرت ِ آغوش مسیح‌تر از عیسی است ...

     

       

          

    

        

      

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳