هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بودن ...

            

           

                  

                      می شود آدم  پدری باشد که امّا مرد نیست ... ،

                      وقتی زن نیست ...

    

  

 

 

 

 

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳