هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رسیدن ...

            

              

                             اینجا هیچ کس به فریادم نمی رسد ... ،

                             تو به سکوتم برس ...

         

          

         

          

           

          

                

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳