هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی دلیل ...

               

               

                   

                            بی هیچ دلیلی ...

                            به دلیل ِ تو ام ...

      

         

      

       

         

       

           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳