هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عطش ...

     

       

                   

                          مثل ِ آب به تشنه ی ِ هامون ...

                          تو به من بازگرد ...

     

       

       

     

        

       

              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳