هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

       

         

                      

                           وحشی ات موی  ... ،

                           شرور ات  چشم ... ،

                           دریده ات  لب  ... ،

                           آتش ات  تن ،  وااااای ...

                           بی چاره ات من ...

         

          

          

         

         

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳