هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مقصّر ...

         

                 

            

                         نبودن َت اگر تقدیر ِ من باشد ...

                         بودن َم دیگر تقصیر ِ من است ...

      

     

       

        

       

      

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳