هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خالی ...

           

            

                         

                              لب آ لب ...

                             خالی ام از بوسه ...

          

           

        

           

         

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳