هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی تو ...

      

              

                         

                         گریه های بی دلیل ام را ...

                         تو دلیلی ...

       

        

        

      

       

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳